Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 TRIKŮ JAK OVLÁDAT MASY

2. 8. 2022
10 triků, pomocí kterých ovládají masy
26 února, 2020
různé ovládání lidí , ⦁ programování lidí
 Noam Chomsky je profesorem lingvistiky na Massachusetts Institute of Technology, je intelektuálům západní civilizace, který učinil revoluční průlom ve svém oboru. Filozof, vědec, psycholog, politický aktivista, bojovník proti světovému násilí.
Noam Chomsky sestavil seznam 10 metod manipulace lidského vědomí, které používají politici, úřady a média celého světa, ve kterých odhaluje skutečné mechanismy formování "obecného veřejného souhlasu", mezi obyvatelstvem.
Přečtěte si - a okamžitě vše pochopíte!
1. Odvedení pozornosti
Hlavním prvkem manipulace společnosti je odvedení pozornosti lidí od důležitých problémů a rozhodnutí politických a ekonomických vládnoucích kruhů neustálým sycení informačního prostoru bezvýznamnými zprávami.
Metoda odvedení je velmi důležitá proto, aby se zabránilo tomu, aby občané získali důležité vědomosti v oblasti moderních filozofických trendů, pokročilé vědy, ekonomie, psychologie, neurobiologie a kybernetiky.
Namísto toho je informační prostor naplněn zprávami o sportu, showbyznysu, mystice a dalších informačních složkách založených na pozůstatcích lidských instinktů od erotiky po tvrdou pornografii a od každodenních bytových příběhů až po pochybné způsoby, jak rychle a snadno vydělat peníze.
2. Problém - reakce - řešení
Vytvoří se problém, druh "situace", který má vyvolat určitou reakci mezi obyvatelstvem s tím, aby si ono samo vyžádalo přijetí opatření, které jsou potřebné pro vládnoucí kruhy.
Například uvolnit spirálu násilí ve městech nebo organizovat krvavé teroristické činy, aby občané požadovali přijetí zákonů na posílení bezpečnostních opatření a prosazování politiky, která porušuje občanské svobody.
Nebo způsobit nějakou ekonomickou, teroristickou nebo technogenní krizi, aby přinutily lidi přijmout v jejich myslích opatření k odstranění důsledků, jako "nevyhnutelné zlo", ačkoli tyto porušují jejich sociální práva. Je třeba ale pochopit, že krize se samy nerodí.
3. Posloupnost
K dosažení přijetí nepopulárního opatření stačí zavádět ho postupně - den za dnem, rok za rokem. Tímto způsobem se v 80. a 90. letech minulého století na celém světě navázaly zásadně nové socioekonomické podmínky (neoliberalismus).
Minimalizace funkcí státu, privatizace, nejistota, nestabilita, masová nezaměstnanost, plat, který již neposkytuje slušný život. Kdyby se to všechno stalo současně, určitě by to vedlo k revoluci.
4. Odklad výkonu
Dalším způsobem, jak prosadit nepopulární rozhodnutí, je představit ho jako "bolestivé a nezbytné" a v této chvíli získat souhlas občanů na jeho zavedení v budoucnosti. Je mnohem snazší přijmout jakoukoliv oběť v budoucnu jako v současnosti.
Zaprvé, protože se to nestane okamžitě. Za druhé, protože většina lidí má vždy tendenci k naivním nadějím, že "zítra se vše změní k lepšímu" a nakonec se podaří vyhnout obětem, které se od nich požadují. To dává občanům více času zvyknout si na myšlenku změny a pokorně je přijmout, když přijde čas.
5. Infantilizace lidí
Většina propagandistických projevů zaměřených na širokou veřejnost používá takové argumenty, postavy, slova a intonaci, jako bychom mluvili o dětech školního věku se zpožděním vývoje nebo o duševně postižených jedincích.
Čím silnější se někdo pokouší zavádět posluchače, tím více se snaží používat infantilní obraty. Proč?
Pokud někdo osloví osobu, jak by měla 12 let, pak z důvodu ovlivnitelnosti, v odpovědi nebo reakci této osoby, nebude existovat žádné kritické hodnocení, což je typické pro děti.
6. Důraz na emoce
Vliv na emoce je klasická technika neurolingvistického programování zaměřena na blokování schopnosti lidí racionální analyzovat a nakonec i na schopnost kriticky interpretovat, co se děje.
Na druhé straně vám použití emocionálního faktoru umožňuje otevřít dveře do podvědomí, abyste tam mohli vštípit myšlenky, touhy, obavy, donucení nebo udržitelné vzorce chování. Zaklínadla o krutém terorismu, o tom, jaká nespravedlivá je vláda, jak trpí hladoví a ponížení, zanechávají za kulisami skutečné příčiny toho, co se děje. Emoce jsou nepřítelem logiky.
7. Debilizace obyvatelstva
Důležitou strategií je zajistit, aby lidé nebyli schopni porozumět technikám a metodám používaným na jejich řízení a manipulaci a podřídit jejich své vůli.
Kvalita vzdělávání poskytovaného nižším sociálním třídám by měla být průměrná, aby nevědomost, která odděluje nižší sociální třídy od vyšších, zůstala na úrovni, kterou nižší třídy nemohou překonat.
8. Propagace módy na průměrnost
Vládní moc se snaží implementovat myšlenku, že je módní být hloupý, vulgární a nevychovaný. Tato metoda je nerozlučná s předchozími, protože všechno, co je v současném světě průměrné, se objevuje v obrovské míře v jakékoliv sociální oblasti - od náboženství a vědy po umění a politiku.
Skandály, žluté noviny, čarodějnictví a magie, pochybný humor a populistické akce - to vše je užitečné pro dosažení jednoho cíle: zabránit lidem v tom, aby měli příležitost rozšířit své vědomí do obrovských rozměrů skutečného světa.
9. Pěstování pocitu viny
Dalším úkolem je přimět člověka, aby věřil, že pouze on je vinen za své vlastní neštěstí, které se dějí pro nedostatek jeho rozumových možností, schopností nebo úsilí.
Výsledkem toho je, že člověk se místo toho, aby se vzpíral proti ekonomickému systému, začíná se zabývat sebezničením a obviňovat se ze všeho, co nakonec způsobuje depresivní stav, který vede mimo jiné k nečinnosti.
10. Vynikající znalost lidské povahy
Pokroky ve vývoji vědy za posledních 50 let vedly ke vzniku rostoucí propasti mezi znalostmi běžných lidí a informacemi, které vlastní a využívají vládnoucí třídy.
Díky biologii, neurobiologii a aplikované psychologii má systém k dispozici pokročilé znalosti o člověku v oblasti fyziologie a psychiky. Systém se dokázal dozvědět více o běžném člověku, jak on sám o sobě ví.
To znamená, že ve většině případů má systém větší sílu a větší kontrolu nad lidmi jako oni sami.
Přeložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info