Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

MALÝ VOLEBNÍ PROGRAM

Malý Volební program KSČM pro volby do Zastupitelstva města FM 2022-2026 

Naše priorita: Dostupnost a kvalita zdravotní péče, proto podpoříme nemocnici ve Frýdku -Místku finančně, zachování dětského oddělení a zřízení pohotovostní stomatologické služby.
K získání názorů občanů města pro rozhodování samosprávy o závažných opatřeních a mimořádně významných projektech využívat místní referenda.
Podpoříme výstavbu nového domova důchodců v areálu bývalého Slezanu 03 v Místku.
Podporujeme zřízení muzejní expozice textilní výroby ve Frýdku -Místku v  některém objektu bývalého Slezanu, a.s., dokumentující stoletou historii textilního průmyslu ve městě.
Podpoříme zachování bezplatné MHD ve Frýdku -Místku pro občany města i po dokončení obchvatu, udržení finančně dostupného Senior Taxi pro seniory a lidi s hendikepem.
Nepodpoříme další zvyšování poplatku za komunální odpad a zvýšení daně z nemovitosti pro občany města Frýdku –Místku a výšení  daně z nemovitosti.
Podporujeme dořešení zásadní investiční akce Města – kino Petra Bezruče na objekt využitelný občany města a okolí.
Budeme prosazovat postavení mostu pro pěší nad železniční tratí pod Frýdeckým zámkem, který propojí Zámecké náměstí s lokalitou u haly Polárka.
Budeme důrazně prosazovat řešení parkování v jednotlivých sídlištních lokalitách města a budování záchytných parkovacích míst k omezování vjezdů vozidel do centra.
 Podpoříme všechny možnosti pro získání dotací z rozpočtu MS kraje, státního rozpočtu, fondu ČR a fondů Evropské unie pro rozvoj města.


Nenechme si ukrást město!