Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROJEV OLIVERA CROMWELA

18. 8. 2022

Připomínám slova Olivera Cromwella

 

Jeho památná slova vstoupila do dějin, když v dubnu 1653 rozpustil anglický parlament se slovy : „Za to, co jste učinili dobrého, zde sedíte již příliš dlouho. Odejděte prosím a nechte nás zde  samotné pracovat. Ve jménu božím odejděte.“ „Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné správy. Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného žvance jako Ezau, svého Boha zradili pro pár drobných jako Jidáš.Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla vlastní? Věřící nejste o nic víc, než můj kůň. Zlato je vaším Bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Je mezi vámi alespoň jeden, jenž by sebenepatrněji hájil zájmy Commonwealthu? Vy mrzké děvky! Což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi neznesvětili toto posvátné místo a z Božího stánku neučinili doupě lotrovské? Jak hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování křivd! Tak tedy! Seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve jménu Boha, jděte!" Tato slova pronesl anglický panovník Oliver Cromwell 20.4.1653 v Londýně při zasedání tzv. Dlouhého parlamentu.

Za připomenutí stojí i jeho životopis.

Z jeho životopisu :

Oliver Cromwell, anglický panovník a diktátor, se narodil 25. dubna 1599. V letech 1629 -1630 a od roku 1640 působil jako člen parlamentu. Bojoval proti královským reformám městské správy a řízení církve.Když vypukla občanská válka, vytvořil a vycvičil Oliver na vlastní náklady jezdecký oddíl. Zasloužil se o vítězství v bitvě u Granthamu a byl proto v roce 1643 jmenován generálem a velitelem jezdectva parlamentní armády. Král Karel I. byl zajat a královská vojska poražena. Oliver nechal pročistit parlament a popravit krále Karla I. V květnu 1649 byla vyhlášena Anglická republika. Cromwell se stal předsedou státní rady a velel armádě při dobývání Irska. V roce 1650 porazil skotské vojsko a budoucí král Karel II. si tak mohl o návratu do země nechat jen zdát. V dubnu 1653 rozpustil parlament se slovy „ Za to, co jste učinili dobrého, zde sedíte již příliš dlouho. Odejděte, prosím, a nechte nás zde samotné pracovat. Ve jménu božím, odejděte. V prosinci 1653 získal Oliver titul lorda protektora Anglie, Skotska a Irska. Zavedl v zemi vojenskou vládu. V roce 1657 mu byla nabídnuta královská koruna. Tuto nabídku odmítl. Přijal nejvyšší moc v zemi s pravomocí jmenovat svého nástupce. Tak se stal dědičným monarchou. Válku se Španělskem vyhrál a mohl tak z Anglie vytvořit světovou námořní mocnost. Bohužel nechal do správy země zasahovat vojsko a tím snížil bojeschopnost armády a klesla důvěra v zastupitelské sbory. Po jeho smrti musel proto jeho syn Richard Cromwell jako nástupce abdikovat. Rok na to byla v zemi opět nastolena monarchie v čele s královským rodem Stuartů. Oliver Cromwell zemřel 3. září 1658.

P.V.